شرکت خدماتی شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا

Service Company of Shahreza Industrial Park

اجاره - فروش کارخانه

خدمات اجاره / فروش | کارخانه | کارگاه تولیدی | سوله | انبار

لیست کارخانه ها برای فروش

قابل توجه می باشد که بدانیم خدمات این سایت به شکلی ساده و کارآمد ارایه میشوند. واحدهای صنعتی عضو این سایت بدون تقبل هیچگونه هزینه ای از پشتیبانی فنی و تجاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز برخوردار خواهند

نام شرکت متراژ زمین تلفن تاریخ ثبت آدرس عملیات
{{item.TradeUnionsName}} {{item.SizeOfLandOrProperty}} {{item.Phone}} {{item.InsertDate | persianDate2}} {{item.Address}}

  در حال بارگذاری لطفا منتظر بمانید

  لیست کارخانه ها برای اجاره

  قابل توجه می باشد که بدانیم خدمات این سایت به شکلی ساده و کارآمد ارایه میشوند. واحدهای صنعتی عضو این سایت بدون تقبل هیچگونه هزینه ای از پشتیبانی فنی و تجاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز برخوردار خواهند

  نام شرکت متراژ زمین تلفن تاریخ ثبت آدرس عملیات
  {{item.TradeUnionsName}} {{item.SizeOfLandOrProperty}} {{item.Phone}} {{item.InsertDate | persianDate2}} {{item.Address}}

   در حال بارگذاری لطفا منتظر بمانید